Zielone Trójmorze dla Młodych admin 12 stycznia, 2023

Zielone Trójmorze dla Młodych

Termin
realizacji

01.11.2021–01.05.2024

Liczba
odbiorców

200

Projekt wpisuje się w obecne działania Unii Europejskiej, które zmierzają do osiągnięcia neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 roku. Celem tego projektu jest wzmacnianie współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza na rzecz klimatu, środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Budujemy silne partnerstwo organizacji i instytucji, co przyczynia się do zwiększenia potencjału Inicjatywy. Realizacja tej inicjatywy podnosi kapitał społeczny w ramach organizacji uczestniczących, partnerów stowarzyszonych i osób trzecich, na które oddziałujemy poprzez wydarzenia upowszechniające i kampanię społeczną.

Dzięki tej inicjatywie młodzi ludzie podnoszą swoje kompetencje we współpracy z organizacjami o zasięgu międzynarodowym oraz rozwijają swoje umiejętności językowe. Uczestnicy projektu uczą się zarządzać projektami międzynarodowymi. Młodzi ludzie zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia kampanii społecznej, zyskują pewność siebie, rozwijają umiejętności cyfrowe oraz nabierają umiejętności pracy w grupie i budowania relacji w zespole.

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Skip to content