Zielona Stacja admin 13 stycznia, 2023

Zielona Stacja

Termin
realizacji

01.05.2020–30.09.2022

Liczba
odbiorców

50

Strona projektu

Celem głównym projektu było stworzenie i wdrożenie systemu franczyzy społecznej opartej na franczyzie biznesowej, która z powodzeniem będzie mogła funkcjonować na terenie Polski. Będzie to system usług społecznych świadczonych społ. lok. w interesie ogólnym, umożliwiający osobom niezależne życie w środowisku lok., połączone z systemem sprzedaży towarów i usług opartym na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i franczyzobiorcami. We franczyzie społ. system zostanie rozszerzony o aspekty związane z przenoszeniem działalności i misji społ. PES.

Projekt miała na celu podnieść ideową i jakościową konkurencyjność względem innych podmiotów. Przeprowadziliśmy warsztaty koncepcyjne dla franczyzobiorców, odbyła się wizyta studyjna oraz opracowaliśmy projekt lokali franczyzobiorców. Wdrożyliśmy również model funkcjonowania asystenta osoby niepełnosprawnej. Opracowaliśmy również podręcznik operacyjny.

https://www.zielonastacja.pl/

znak_barw_rp_poziom_bez_ramki_rgb
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Skip to content