Zagłębiowska Mapa Potrzeb Seniorów admin 13 stycznia, 2023

Zagłębiowska Mapa Potrzeb Seniorów

Termin
realizacji

01.04.2022–31.12.2022

Liczba
odbiorców

50

Celem projektu Zagłębiowska Mapa Potrzeb Seniorów było wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu poprzez: możliwość samorealizacji, uczestnictwa w życiu lokalnej polityki i posiadaniu realnego wpływu na działania władz gmin. W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty z partycypacji społecznej. Uczestnicy  zwiększyli swoją świadomość w zakresie korzyści płynących z angażowania się w tworzenie lokalnej polityki z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej. Przeprowadziliśmy warsztaty badawcze, nauczyliśmy seniorów pisać petycje oraz kontaktować się z lokalnymi władzami.

Seniorzy biorący udział w warsztatach wpłynął pozytywnie na ich aktywność obywatelską, wzrósł ich poziom wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi partycypacji, możliwości uzyskiwania informacji publicznej od lokalnych samorządów i lepszej oddolnej kontroli działania władz. Zorganizowane warsztaty z pisania petycji nauczyły seniorów jak pisać petycje oraz jak komunikować się z lokalną władzą, dały im poczucie, iż mają wpływ na podejmowane decyzje w swojej gminie.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Skip to content