Szkolny Inkubator Inicjatyw Ekologicznych admin 13 stycznia, 2023

Szkolny Inkubator Inicjatyw Ekologicznych

Termin
realizacji

01.10.2021–13.12.2022

Liczba
odbiorców

2000

Strona internetowa

W ramach projektu przeprowadziliśmy konkurs na stworzenie 10 szkolnych ekopracowni, do którego zaprosiliśmy uczniów ze wszystkich 1315 szkół podstawowych z województwa śląskiego. W konkursie wzięły udział zespoły składające się z 3 uczniów wraz z nauczycielem, które zaproponowały pomysł i projekt wykonania ekopracowni w swojej szkole. Uczniowie szkół podstawowych zwiększyli swoją świadomość o podstawowych zasadach ochrony przyrody oraz bioróżnorodności, rozwinęli praktyczne umiejętności związane z ochroną środowiska, a także zwiększyli swoją aktywność i odpowiedzialność w rozwiązywaniu problemów środowiskowych.

W tworzeniu i funkcjonowaniu pracowni brali czynny udział uczniowie we współpracy z doświadczonymi edukatorami ekologicznymi. Po stworzeniu ekopracowni edukatorzy zaprojektowali modelowe warsztaty wpisujące się w koncepcję jej działania. Dla uczniów uczestniczących w tworzeniu pracowni zostało przeprowadzone specjalne szkolenie, dzięki któremu stali się ekoambasadorami. Na koniec projektu powstał film promujący inicjatywę, gdzie uczniowie opowiedzieli o swoich pracowniach oraz zachęcali innych do ich tworzenia.

https://szkolneinkubatoryekologiczne.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Skip to content