Staże zawodowe Zawiercie 2022 admin 13 stycznia, 2023

Staże zawodowe Zawiercie 2022

Termin
realizacji

28.07.2022 – 15.12.2022

Liczba
odbiorców

10

Projekt miał na celu podnieść kompetencje zawodowe bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo członków społeczności objętych procesem rewitalizacji. Inicjatywa została zrealizowana w Zawierciu. Naszym celem było podniesienie i nabycie kompetencji zawodowych przez uczestników, dzięki czemu będą mogli podjąć zatrudnienie. Przeprowadziliśmy trzy miesięczne staże zawodowe dla 10 bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo ludzi. 

Na samym początku zorganizowaliśmy spotkanie przygotowawcze z uczestnikami projektu, gdzie podpisaliśmy umowy. Zadania w ramach stażu zostały zrealizowane zgodnie z programem stażu. Wszyscy uczestnicy projektu byli objęci ubezpieczeniem. Osoby biorące udział w projekcie podniosły swoje kwalifikacje z komunikacji interpersonalnej, zdobyły podstawową wiedze, dzięki czemu będą w stanie znaleźć w przyszłości zatrudnienie i wyjdą z nieciekawej sytuacji życiowej. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Skip to content