Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu admin 13 stycznia, 2023
200x200

Śląska Młodzież Solidarna
w Działaniu

Termin
realizacji

31.01.2019-30.04.2021

Liczba
odbiorców

192

Głównym celem projektu było wsparcie młodych w wieku 15-19 lat, w tym z niepełnosprawnościami oraz młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji, w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. Zaangażowaliśmy osoby, które do tej pory nie angażowały się w aktywności społeczne lub stopień ich zaangażowania był znikomy.

Działania praktyczne i teoretyczne ukierunkowane były na zdobywaniu kompetencji określonych przez pracodawców jako kluczowe na rynku pracy – komp. cyfrowe, inteligencja społeczna, chęć do nauki, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętności organizacyjne. Dzięki uczestnictwu w targach organizacji i imprezie finałowej, uczestnicy przetestowali swoje umiejętności społeczne, komunikacyjne, nawiązali nowe znajomości, zwiększyli pewność siebie dzięki współtworzeniu dużej imprezy, nauczyli się pozytywnej rywalizacji. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach podnoszących kompetencji i umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.

Skip to content