Rynek Pracy Otwarty dla Młodzieży admin 13 stycznia, 2023

Rynek Pracy Otwarty dla Młodzieży

Termin realizacji

01.05.2020–30.06.2021

Liczba odbiorców

90

Celem projektu było sformułowanie stanowiska polskiej młodzieży na temat tego, w jaki sposób należy kształtować priorytety polityki rynku pracy. Naszym celem było, by działania projektu wpłynęły na kształtowanie krajowej polityki rynku pracy, chcieliśmy też aby efekty naszej pracy maksymalnie rozpowszechniły się, nie tylko wśród decydentów ale także beneficjentów polityki. Chcieliśmy rozszerzyć zgromadzoną w projekcie wiedzę oraz wzmocnić oddziaływanie rezultatów.

Uczestnikom z niepełnosprawnościami zostało zapewnione wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych, zarówno w okresie przygotowawczym, jak i w trakcie projektu. Osoby z trudnościami ekonomicznymi zostało zapewnione pokrycie wszystkich kosztów związanych uczestnictwem w projekcie w celu niewykluczania tych osób. Uczestnikom z problemami edukacyjnymi zostało zapewnione wsparcie mentora w trakcie działań projektowych. Była to osoba, która we wszystkich działaniach edukacyjnych i kreatywnych wspierała uczestników w ramach tzw. zaaranżowanego mentoringu, towarzysząc, przygotowując i katalizując aktywność uczestnika. Wszystkie destynacje realizacji projektu zostały wybrane w taki sposób, aby nie wykluczać uczestników z niepełnosprawnościami.

Projekt dofinansowany z programu Erasmus+.

Skip to content