Młodzieżowa Akademia Kompetencji admin 13 stycznia, 2023

Młodzieżowa Akademia Kompetencji

Termin realizacji

1.10.2022- 31.12.2023

Liczba odbiorców

50

Celem inicjatywy jest organizacja dwóch edycji Młodzieżowej Akademii Kompetencji, w ramach których liderzy młodzieżowych organizacji pozarządowych w wieku 15-29 lat w trakcie  4 zjazdów tematycznych będą nabywać umiejętności budujące i wzmacniające potencjał ich organizacji poprzez poprawę zarządzania tworzenie i udoskonalanie zasobów oraz tworzenie  i rozwijanie strategii działania organizacji. Udział w Młodzieżowej Akademii Kompetencji pozwoli na wzmocnienie kompetencji z zakresu: zarządzania organizacją, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, pozyskiwania środków finansowania poprzez fundraising, kształtowania wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej, zarządzania zespołem.

Młodzieżowa Akademia Kompetencji wyposaży młodzież w szereg narzędzi, które pozwolą na budowanie fundamentów rozwoju ich organizacji społecznej. Dzięki uczestnictwu w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z dziedziny zarządzania NGO, promocji w mediach społecznościowych oraz budowania strategii, uczestnicy nabędą umiejętności, które pozwolą na budowanie potencjału organizacyjnego. Projekt umożliwi młodzieży z 3 województw poznanie się, wymianę doświadczeń oraz poglądów. Dzięki temu powstanie społeczność młodych osób zaangażowanych w życie społeczne i publiczne. Umiejętności nabyte podczas warsztatów wzmocnią młodzież instytucjonalnie poprzez sprawniejsza pracę w organizacji ale również ułatwią wywieranie wpływu na rozwiązanie dotyczących ich problemów.

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033.

Skip to content