Asystent Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 admin 1 kwietnia, 2022

Asystent Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Termin
realizacji

01.04.2022-31.12.2022

Liczba
odbiorców

26

Projekt miał na celu wspomaganie trybu życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne mogły uzyskać pomoc specjalisty w życiu codziennym. Niepełnosprawność stanowi odchylenie od normalnego poziomu funkcjonowania w trzech obszarach: biologicznym, indywidualnym i społecznym. Niepełnosprawność organizmu we wszystkich W każdym z obszarów trzech obszarach może przybierać różne formy. W ramach inicjatywy osoby niepełnosprawne uzyskają wsparcie usługi asystenta. Usługi asystenta polegały na wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca przez uczestnika programu, pomoc w zakupach, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu dóbr kultury, wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Pomoc uzyskało 20 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ramach inicjatywy stymulowaliśmy osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności. Umożliwiliśmy uczestnikom realizowanie niezależnego życia i przeciwdziałania dyskryminacji. Dzięki naszej inicjatywie osoby niepełnosprawne miały możliwość włączenia się do życia społecznego. Przy pomocy asystenta uczestnicy projektu mogli dostać się np. do placówek szkoleniowych bądź korzystać z dóbr kulturalnych kultury.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, realizowany ze współpracą MOPS Zawiercie.

Skip to content