O nas admin 12 stycznia, 2023

Zielona Stacja

Zielona Stacja działa nieprzerwanie od 2014 roku. W naszej działalności skupiamy się na wspieraniu wdrążania strategii „Od pola do stołu”, w szczególności na:
Propagowaniu

bardziej zrównoważonej konsumpcji żywności i zdrowego odżywiania

Ograniczeniu

straty żywności i jej marnotrawienia

Przeciwdziałania

fałszowaniu żywności w łańcuchu dostaw

Model franczyzy społecznej
Jesteśmy twórcą innowacyjnego modelu franczyzy społecznej

o nazwie „Zielona stacja podręcznik operacyjny”, głównym aspektem franczyzy, jest jej wyjątkowość ze względu na sposób jej funkcjonowania i działania. Franczyzodawca niejako dzieli się swoją wiedzą i oryginalnością pomysłu natomiast franczyzobiorca korzysta pod pewnymi warunkami z dobrodziejstw pomysłu, doświadczenia i pewności pomysłu franczyzodawcy.  W ramach działalności franczyzy prowadzimy punkty Zielonej Stacji w Gliwicach, Głuchołazach, Zawierciu, Żywcu, Nysie, gdzie powstała Zielona Cafe. Prowadzimy aktywną działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej, także w ramach współpracy międzynarodowej. W spółdzielni pracuje 14 osób. Nasza główna siedziba mieści się w Gliwicach, ale posiadamy również biura w Katowicach, Zawierciu i Międzybrodziu Bialskim.

Zielone Trójmorze Dla Młodych
Naszym głównym projektem jest Zielone Trójmorze dla młodych,

w ramach którego przygotowaliśmy strategię „Zielone Trójmorze dla Młodych”, która przedstawia perspektywę młodych z 10 krajów perspektywy Trójmorza w temacie osiągnięcia neutralnego klimatycznie kontynentu do 2050 roku. Strategia porusza kwestie klimatu, środowiska, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej i Europejskiego Zielonego Ładu. Budowanie silnego partnerstwa organizacji i instytucji na rzecz klimatu przyczyniło się do zwiększenia potencjału Inicjatywy, poprzez podniesienie kapitału społecznego w ramach organizacji uczestniczących, partnerów stowarzyszonych i osób trzecich.

Poznaj
Naszych ekspertów
11123456789
Prawnik, politolog, absolwent Master of Business Administration na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Doradca społeczny Ministra Przedsiębiorczości i Technologii ds. ekonomii społecznej, ekspert ds. rynku pracy, aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych. Koordynator projektów ministerialnych i europejskich. Innowator społeczny w projektach Ministerstwa Rozwoju. Posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. W akredytowanym OWES - Śląskim Klastrze Ekonomii Społecznej i Solidarnej pełni funkcję doradcy kluczowego. Doświadczony koordynator projektów ekologicznych, twórca scenariuszy.
Petros Tovmasyan
Polska
11123456
Uczestnik podyplomowych studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim, adwokat, aktywny działacz na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi wykłady i warsztaty w zakresie nauk prawnych oraz administracyjnych dla seniorów, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Od 2012 roku uczestniczył oraz współtworzył wiele seminariów i projektów społecznych na rzecz wzmocnienia trzeciego sektora. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i społecznych, zarówno w roli koordynatora, jak i trenera oraz eksperta.
Robert Kłosowski
Polska
1233345
Magister psychologii. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Certyfikowany doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych i kluczowych oraz pedagog. Od 4 lat koordynator projektów edukacyjnych, młodzieżowych, poradniczych oraz międzynarodowych w Klastrze Innowacji Społecznych. Posiada 2 letnie doświadczenie pracy w obszarze pedagogiki specjalnej w Centrum Terapeutycznym Sperare jako terapeuta osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze spektrum autyzmu. Twórca scenariuszy warsztatowych z zakresu ekologii i kompetencji społecznych.
Dominika Paliczka
Polska
12345
Jest zaangażowana w edukację pozaformalną od 12 lat. Przez ostatnie 4 lata pracowała zawodowo jako trener i facylitator, a przez ostatnie 5 lat jako koordynator projektu w ramach programu Erasmus+. Jej specjalizacja to krytyczne myślenie i zrównoważony styl życia.
Aleksandra Lyutskanova
Bułgaria
1234
Yoana Doneva gromadzi doświadczenie w ramach Circular Economy Institute. Jest ekspertem w dziedzinie ekologii i założycielką Klubu Ekologicznego na Wydziale Ekonomiki Rolnictwa Uniwersytetu w Warnie. Ukończyła 2 MBA w TU-Varna i UE-Varna, jej pecjalizacje magisterskie to "Ekologia inżynieryjna" i "Ekoekonomia".
Yoana Doneva
Bułgaria
112
Ukończył Uniwersytet Cukurova jako inżynier informatyk. Przez dwa lata pracował jako koordynator projektów Erasmus+ w dziedzinie zdrowia. Posiada doświadczenie w pisaniu, zarządzaniu i wdrażaniu projektów, w tym planowaniu, monitorowaniu i nadzorowaniu wszystkich działań związanych z projektem. Ma doświadczenie jako mentor wolontariuszy i stażystów.
Hakan Oguz
Słowacja
123456789
Diana Jasekova jest przewodniczącą organizacji Youth for Equality. Posiada tytuł doktora prawa oraz wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego, a jej badania koncentrują się na prawie karnym, kryminologii i przestępczości wśród młodzieży. Zdobyła międzynarodowe certyfikaty zarządzania projektami. Była zaangażowana w projekty środowiskowe, w których kierowała międzynarodowymi wolontariuszami i współpracowała z gminami w zakresie ochrony środowiska. Jest pracownikiem młodzieżowym, moderatorem naszych projektów młodzieżowych, mobilności pracowników młodzieżowych, a także projektów organizowanych za granicą.
Diana Jasekov
Słowacja
123456
Prezes organizacji, ma ponad 15-letnie doświadczenie pracując w organizacjach pozarządowych oraz małych i dużych przedsiębiorstwach specjalizujących się w zarządzaniu projektami i wydarzeniami, koordynując międzynarodowe projekty w dziedzinie edukacji pozaformalnej, rozwoju projektów i zarządzania projektami. Główne obszary specjalizacji to kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój, integracja społeczna, bezrobocie wśród młodzieży, równość płci i wolontariat. Był nauczycielem języka francuskiego i pracował z różnymi typami młodzieży. Doświadczony w zakresie koordynacji zespołu, jest zaangażowany w kilka organizacji we Francji, Bułgarii i Rumunii.
Daniel Enachescu
Rumunia
12345678
Ma ponad 6-letnie doświadczenie w środowisku organizacji pozarządowych, zaczynała jako studentka w organizacjach młodzieżowych i studenckich z Bukaresztu, była prezesem Stowarzyszenia Wolontariuszy Studenckich w latach 2018-2021, a także pełniła pewne obowiązki w Federacji Związku Studentów z Rumunii, w 2020 r. była dyrektorem regionalnym Departamentu Szkoleń, a w 2021 r. była dyrektorem krajowym Departamentu Szkoleń. Przez lata wolontariatu dla studentów zdobyła wiele kompetencji: zarządzanie projektami, pisanie projektów, praca zespołowa, przywództwo, wystąpienia publiczne. Zarządzała ponad 15 projektami, koncentrując się na programach szkoleniowych. Została trenerem w federacji studentów w 2019 roku, a akredytowanym trenerem w 2021 roku i od tego czasu przeszkoliła ponad 40 sesji formowania. Obecnie Anamaria zarządza około 8 projektami z naciskiem na środowisko,.
Anamaria Mois
Rumunia
123
Posiada tytuł magistra w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich i agrobiznesu oraz bogate doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami w edukacyjnych firmach typu start-up. Od 2014 roku uczestniczył w ponad stu projektach w różnych programach i krajach partnerskich. Ukończył również długoterminowy wolontariat pod nazwą "Youth embracing change" w Rzeszowie. Jego główną motywacją jest zmiana życia węgierskiej młodzieży i wszystkich międzynarodowych młodych stypendystów na Węgrzech. Główne role w organizacji: Przewodniczący, autor projektu, koordynator projektu, moderator.
Aykhan Samadov
Węgry
12
Absolwentka dziennikarstwa i mediów masowych z talentem do komunikacji i reklamy. Katerina posiada tytuł magistra w dziedzinie kampanii komunikacyjnych i badań rynku, a także jest certyfikowanym specjalistą ds. marketingu cyfrowego i może pochwalić się umiejętnościami w zakresie tworzenia stron internetowych, edycji wideo i Photoshopa. Zaczynając swoją karierę w dziennikarstwie radiowym, podróż Kateriny doprowadziła ją do moderowania seminariów Google na temat marketingu cyfrowego. Obecnie pracuje w EUROPEAN CENTER FOR RESEACH AND REGIONAL DEVELOPMENT, umiejętnie zarządzając pracą między Grecją a Łotwą.
Katerina Vasileiou
Łotwa
12 (1) kopia
Robin Dewa, z zawodu nauczyciel i prezes Društvo Bodi svetloba. Jest wiceprzewodniczącym rady słoweńskich pozarządowych organizacji rozwojowych. Jeden ze słoweńskich koordynatorów Global Call to Action Against Poverty oraz kandydat Partii Młodych - Zielonych Europy w wyborach parlamentarnych w 2011 roku.
Robin Dewa
Słowenia
Skip to content