Zielona Stacja

Model Franczyzy Społecznej

Model Franczyzy Społecznej admin 16 maja, 2023
Model franczyzy społecznej
Czym jest model franczyzy społecznej?

Zielona Stacja to model franczyzy społecznej, która ma na celu stworzenie stabilnych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie. Zatrudniamy w szczególności osoby niepełnosprawne, które pod opieką asystentów są angażowane w realizację zamówień. Rolą naszych asystentów jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uzyskania jak największej samodzielności w życiu codziennym, przy jednoczesnej aktywizacji zawodowej.  

Model Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
Asystent Osoby Niepełnosprawnej

aktywnie uczestniczy w systemie życia osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych oraz w systemie prawa, tworząc tym samym warunki do samorozwoju. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej. Istotnym elementem usługi stanowi, element rehabilitacji środowiskowej, której celem jest realizowanie usługi w najbliższym otoczeniu.

Usługa asystenta ma na celu usuwanie wszelkich ograniczeń oraz skutków związanych z niepełnosprawnością (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.). Asystent to nie tylko pracownik pomocy społecznej, ale również towarzysz i partner osoby niepełnosprawnej w życiu codziennym.

Zobacz nasze działania.
Pobierz nasze publikacje!

Podręcznik Operacyjny
- Księga Franczyzy

Księga Franczyzy to publikacja skierowana do osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w oparciu o model franczyzowy. Publikacja przedstawia istotne zagadnienia dotyczące zarządzania franczyzą, takie jak zalety i wady franczyzy, wymagania finansowe, prawnicze i organizacyjne związane z prowadzeniem działalności. Jest to wartościowe źródło wiedzy i inspiracji dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na podstawie umowy franczyzowej lub poszukują sposobu na tworzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Model Asystenta Osoby
z Niepełnosprawnościami

Opracowaliśmy model asystenta osoby z niepełnosprawnościami, który stanowi przykład wykorzystania franczyzy do tworzenia przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. W publikacji opisujemy koncepcję działania asystenta osoby z niepełnosprawnościami, wskazując na korzyści zarówno dla osoby niepełnosprawnej, jak i dla franczyzobiorcy.

Raport końcowy
z wdrażania franczyzy

Zredagowaliśmy raport końcowy z wdrażania franczyzy na podstawie działalności Zielonej Stacji. W publikacji przedstawione są doświadczenia związane z wdrażaniem modelu franczyzowego w Zielonej Stacji oraz wyniki finansowe i ekonomiczne tego procesu.

Odtwórz wideo

Po co powstała Zielona Stacja?

Po co powstała Zielona Stacja?

Zielona Stacja powstała by propagować zrównoważoną konsumpcję żywności i zdrowe odżywianie.

Naszym celem jest ograniczenie straty żywności
i jej marnotrawienia. Chcemy, aby każdy z nas miał dostęp do świeżych, lokalnych produktów
bezpośrednio od rolnika.

Chcesz założyć własną stację?
Napisz do nas!

    znak_barw_rp_poziom_bez_ramki_rgb
    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Ministerstwa Rodziny,
    Pracy i Polityki Społecznej.
    Skip to content