Zielone Trójmorze dla młodych admin 2 lutego, 2023

Zielone Trójmorze dla młodych

20 i 21 stycznia 2023 odbyło się szóste międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Zielone Trójmorze dla młodych. Przedstawiciele wszystkich dziesięciu organizacji partnerskich przyjechali do Budapesztu. W trakcie 2 dni obrad, ewaluowane były dotychczasowe osiągnięcia oraz założenia. Pierwszy dzień poświęcono na dyskusję o strategii młodzieżowej, w której będą znajdować się rekomendacje dla decydentów z zakresu zielonego rynku pracy czy spawiedliwej transformacji. Ustalono sposób analizy ankiety, która została przeprowadzona wśród młodzieży w każdym z krajów oraz implementację wyników do powstającej strategii. Przeanalizowano dotychczasowe działanie kampanii społecznej, która jest prowadzona w mediach społecznościowych. Jej celem jest promowanie rezultatów projektu oraz szerzenie świadomości o możliwościach, które daje zielony rynek pracy. Drugi dzień poświęcony został w całości na pracę nad rezultatem 2, czyli stworzeniem cyklu warsztatów, szkolących młodzież w zakresie zielonych kompetencji i zielonych zawodów. Opracowano dokładną tematykę każdego modułu oraz plan pracy dla  organizacji partnerskiej. Celem jest zastosowanie innowacyjnych metod edukacyjnych, rzadko spotykanych w szkołach. Warsztaty skupiają się na umiejętnościach pracy w grupie, wyszukiwaniu i filtrowaniu informacji oraz użyciu nowych technologii. Proponowane rozwiązania to między innymi Hackathon czy użycie sztucznej inteligencji. Następne spotkanie projektowe odbędzie się pod koniec kwietnia w Słowenii, a głównym zadaniem partnerów będzie testowanie i ewaluowanie przygotowanych warsztatów.

Skip to content